www.bcdst.kiev.ua

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Інформація

 • altДо відома фізичних осіб підприємців, підприємств, установ та організацій області!

   

  03 січня 2015 р. набув чинності

  новий Закон України «Про стандартизацію»

  Детальніше...
 • Детальніше...
 • Детальніше...
 • ION licenziyaПЕРЕОФОРМЛЕНО ЛІЦЕНЗІЮ НА  ДІЯЛЬНІСТЬ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

   В рамках виконання робіт, пов'язаних з проведенням державного метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання на виїзді до замовників,... 

  Детальніше...

Анонси

 • Детальніше...
 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...

До відома підприємств

 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...
 • altДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ! 

  Впровадження систем управління якістю і безпечністю харчових продуктів -  вимога Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

  Детальніше...

Телефон гарячої лінії (04563) 4-71-73 ... Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

Питання та пропозиції щодо роботи ДП "Київоблстандартметрологія" Ви можете подати за телефоном (04563) 4-71-73 та на Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

Департамент Мінекономрозвитку України забезпечить доступ до ринків та взаємодію з СОТ

Мінекономрозвитку України затвердило Наказ від 28 січня 2016 року N 119 «Про затвердження Положення про департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ», згідно зяким головною метою діяльності зазначеного департаменту є забезпечення співробітництва з СОТ, іншими міжнародними економічними організаціями й угрупованнями, координація проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД), участь у розробленні пропозицій та вдосконалення прийнятих рішень щодо формування та реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики з питань упровадження інструментів сприяння розвитку експорту та проведення в установленому порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Основними завданнями департаменту є:

·  проведення моніторингу діяльності СОТ, визначення пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, здійснення аналізу їх впливу на торговельну політику України та подання Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

·  координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, узятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність із угодами СОТ, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ, проведення моніторингу виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

·  координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі в багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, участі в роботі органів цієї міжнародної організації (профільних комітетів, рад тощо);

·  забезпечення виконання вимог СОТ щодо прозорості, координація взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

·  координація взаємодії центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо співробітництва з Європейською економічною комісією (ЄЕК ООН), Конференцією ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Європейською асоціацією вільної торгівлі (САВТ) та іншими міжнародними економічними організаціями (крім ОЧЕС);

·  координація та проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю (крім ЄС та СНД), а також підготовка економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

·  забезпечення реалізації єдиної тарифної політики шляхом унесення змін до Митного тарифу України, опрацювання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази тарифного регулювання міжнародної торгівлі;

·  координація роботи із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

·  забезпечення реалізації механізмів та здійснення комплексу заходів для виходу українських експортерів на нові перспективні ринки, розширення існуючих ринків для українського експорту та здійснення інших заходів, спрямованих на стимулювання експорту продукції вітчизняних товаровиробників на світові ринки;

·  унесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у виставково-ярмарковій сфері;

·  участь у підготовці та забезпеченні роботи національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

·  розроблення пропозицій щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету для подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

·  розроблення пропозицій щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних, для подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

·  організація взаємодії з об'єднаннями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадськими організаціями для запровадження та реалізації комплексних заходів з підтримки експорту;

·  організація та координація роботи торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України;

·  проведення в установленому порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, отримання, аналіз та узагальнення інформації про їх діяльність та надання їм методичної допомоги;

·  унесення в установленому порядку пропозицій стосовно участі України в діяльності міжнародних економічних організацій та угруповань, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними.

stat24 -счетчик посещаемости сайта
Департамент Мінекономрозвитку України забезпечить доступ до ринків та взаємодію з СОТ