www.bcdst.kiev.ua

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Інформація

 • altДо відома фізичних осіб підприємців, підприємств, установ та організацій області!

   

  03 січня 2015 р. набув чинності

  новий Закон України «Про стандартизацію»

  Детальніше...
 • Детальніше...
 • Детальніше...
 • ION licenziyaПЕРЕОФОРМЛЕНО ЛІЦЕНЗІЮ НА  ДІЯЛЬНІСТЬ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

   В рамках виконання робіт, пов'язаних з проведенням державного метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання на виїзді до замовників,... 

  Детальніше...

Анонси

 • Детальніше...
 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...

До відома підприємств

 •  

  Детальніше...
 • altПРОВОДИМО КОНТРОЛЬ

  експлуатаційних параметрів рентгенівського обладнання медичного та технологічного призначення з метою визначення відповідності їх встановленим нормам та придатності до застосування

  Детальніше...
 • altДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ! 

  Впровадження систем управління якістю і безпечністю харчових продуктів -  вимога Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

  Детальніше...

Телефон гарячої лінії (04563) 4-71-73 ... Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

Питання та пропозиції щодо роботи ДП "Київоблстандартметрологія" Ви можете подати за телефоном (04563) 4-71-73 та на Email: office@centr.bcdst.kiev.ua

Хід реформ у сфері стандартизації висвітлений в урядовому Звіті про виконання Угоди про асоціацію України з ЄС

Друк

alt26 лютого 2015 року був опублікований Звіт про виконання Угоди про асоціацію України з ЄС. Велика увага в ньому приділяється питанням реформування систем стандартизації та метрології.

Так, починаючи із 03 січня 2015 р. діє нова редакція Закону України «Про стандартизацію». Закон передбачає приведення національної системи стандартизації у відповідність з європейською моделлю та враховує висновки проекту Twinning «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань та законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні».

Визначено національний орган стандартизації, утворення якого передбачено Угодою (розпорядження Кабінету Міністрів № 1163-р). Його функції покладено на державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». Наказом Мінекономрозвитку від 30 грудня 2014 р. № 1491 затверджено нову редакцію Статуту ДП «УкрНДНЦ» з урахуванням виконання ним функцій національного органу стандартизації.

Згідно з європейською практикою функції національного органу стандартизації покладено на інституцію, яка не є органом державної влади. Це сприятиме незалежності у прийнятті національним органом стандартизації рішень щодо прийняття та скасування національних стандартів з огляду на те, що відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні.

Крім того, Законом України «Про стандартизацію» передбачено створення керівної ради, як дорадчо-наглядового органу національного органу стандартизації, що забезпечить участь у його управлінні всіх зацікавлених сторін (державних органів, наукових установ, громадських об’єднань суб’єктів господарювання, інших громадських об’єднань та професійних спілок).

У 2014 році прийнято 2313 національних нормативних документів, з яких 1998 гармонізованих з міжнародними та європейськими. Загальна кількість прийнятих в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, становить 8849 стандартів. Фонд національних стандартів становить 29,6 тис. документів.

Починаючи з 2006 р., скасовано чинність 3934 міждержавних стандартів (ГОСТ), що втратили актуальність, з них у 2014 році – 122.

До повнотекстової електронної бази нормативних документів внесено тексти 10800 нормативних документів та бібліографічна інформація до них, зокрема, у 2014 році – 343 нормативних документи.

Прийнято нову редакцію Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Закон спрямований на гармонізацію законодавчих актів з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, Європейської співпраці із законодавчої метрології, актами ЄС.

Прийнято Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який встановлює єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, здійснення оцінки відповідності відповідно до європейських вимог та положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, відміну централізованої реєстрації сертифікатів відповідності в державній системі сертифікації. Прийняття цього Закону створює законодавче підґрунтя для адаптації «вертикального (секторального) законодавства», визначеного частиною другою Додатку ІІІ до Угоди.

Згідно Плану-графіку передбачено розроблення нормативно-правових актів з метою реалізації положень цього Закону, зокрема розроблення проектів:

- 12 актів Кабінету Міністрів України:

- щодо визначення сфер діяльності, в яких центральними органами виконавчої влади здійснюються функції технічного регулювання;

- щодо правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства ЄС, а також правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства ЄС;

- щодо затвердження модулів оцінки відповідності та правил їх використання для розроблення процедур оцінки відповідності;

щодо затвердження форми та опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення та інші);

- 16 актів Мінекономрозвитку:

- щодо затвердження форми та опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення;

- щодо затвердження Порядку формування та ведення реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

- щодо затвердження вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації;

- щодо затвердження плану розроблення технічних регламентів на рік/роки тощо).

Із 27 актів європейського секторального законодавства, визначених Додатком ІІІ до Угоди, в Україні прийнято 24 технічних регламенти, з яких 17 технічних регламентів вже є обов’язковими до застосування. З метою максимального наближення прийнятих технічних регламентів до відповідних європейських директив, здійснюється перегляд технічних регламентів. Наразі 8 технічних регламентів максимально приведені у відповідність з актами законодавства ЄС. Загалом в Україні прийнято 45 технічних регламентів, 43 з них розроблені на основі актів законодавства ЄС, 34 технічних регламенти вже є обов’язковими до застосування.

У сфері акредитації:

16 жовтня 2014 р. на 18-му засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій ILAC підписано Угоду про надання Національному агентству з акредитації України статусу повноправного члена ILAC у сферах випробування та калібрування відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

Врегульовано питання щодо нанесення на певні види продукції національного знака відповідності, що засвідчує відповідність продукції вимогам технічних регламентів (постанова Кабінету Міністрів від 06.08.14 № 312)

Створено контактний пункт з питань санітарних та фітосанітарних заходів з метою забезпечення належного обміну інформацією між Україною та ЄС з цих питань (Держветфітослужба).

Здійснюється супроводження розгляду Верховною Радою проекту Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» (реєстр. № 0905, 22.07.14 прийнятий в першому читанні), положення якого ґрунтуються на вимогах Регламентів ЄС від 21 жовтня 2009 р. № 1069/2009 та від 25 лютого 2011 р. № 142/2011.

Завантажити  Звіт про виконання Угоди про асоціацію України з ЄС>>>

Джерело:  http://www.csm.kiev.ua 

 

stat24 -счетчик посещаемости сайта
test