Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Начальник відділу з оцінки відповідності (сертифікації)Ніколаєнко Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (068) 206-20-09
sert@centr.bcdst.kiev.ua

Орган з сертифікації систем управління ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводить роботи з сертифікації систем управління відповідно до вимог:

 • ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015 IDT)”;
 •  ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) “Системи управління якістю. Вимоги”;
 • ISO 9001:2015 “Quality management systems – Requirements”;
 • ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)”;
 • ISO 14001:2015 “Environmental management systems – Requirements with guidance for use”;
 • ДСТУ ISO 22000:2019 “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ІSO 22000:2018, ІDT)”;
 • ISO 22000:2018 “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain”;
 • ISO 45001:2018 “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use;
 • ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) “Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування.

Сертифікація системи управління якістю (СУЯ)

Перелік документів:
1. Заявка на сертифікацію системи управління.
2. Опитувальна анкета.
3. Настанова з якості.
4. Методики.
5. Технічні умови на продукцію (за наявності), технологічна та конструкторська документація.
6.Інші документи на вимогу органа з сертифікації.


Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП)

Перелік документів:
1. Заявка на сертифікацію системи управління.
2. Опитувальна анкета.
3. Нормативна та технічна документація: технічні умови на продукцію, виробництво якої оцінюється, технологічні інструкції (маршрутна технологія) виробництва продукції, методики (процедури), які регламентують організацію та порядок проведення технічного контролю, включаючи схеми технохімічного та мікробіологічного контролю.
4. Програми-передумови.
5. Настанову СУБХП, задокументовані методики.
6.Інші документи на вимогу органа з сертифікації.


Сертифікація системи екологічного управління (СЕУ)

Перелік документів:
1. Заявка на сертифікацію системи управління.
2. Опитувальна анкета.
3. Методики.
4. Опис сфери застосування СЕУ.
5. Інші документи на вимогу органа з сертифікації.


Сертифікація систем управління в сфері ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” за стандартами:

 • ISO/IEC 27001:2013 “Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги”;
 • ISO 26000:2010 “Настанови щодо соціальної відповідальності”;
 • ISO 37001:2016 “Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування”;
 • ISO 50001:2019 “Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови з використання”;
 • ДСТУ  ISO 28000:2008 “Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги (ISO 28000:2007, IDT)”.
КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
Начальник відділу з оцінкивідповідності (сертифікації) – Ніколаєнко Вікторія Віталіївна
Тел.: (0456) 34-76-16, (068) 206-20-09
Email: sert@centr.bcdst.kiev.ua

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X