Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Начальник відділуДовбиш Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (096) 177-54-45


Навколишнє середовище впливає на багато аспектів нашої повсякденного життя: щоб зберегти здоров’я, ми повинні дихати чистим повітрям, пити чисту воду, уникати забруднення шкідливими відходами, не підлягати впливу надмірного шуму чи вібрації. Й в той же час діяльність самої людини часто завдає відчутну й, порою, незворотну шкоду довкіллю – повітрю, воді, ґрунту, флорі, фауні, природним ресурсам і в кінцевому результаті самої людині, як невід’ємній частині навколишнього середовища.

Система екологічного керування є інструментом, який дає можливість організації:

 • визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи послуг;
 • оцінити їх вплив на довкілля;
 • розробити та впровадити дії з запобігання забрудненню;
 • встановити контроль за впливом та застосовувати коригувальні заходи;
 • визначити застосовні екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
 • забезпечити діяльність у відповідності до екологічного законодавства України;
 • визначати та досягати екологічних цілей;
 • поліпшувати екологічні характеристики;
 • збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
 • своєчасно адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

Стандарти ISO серії 14000 забезпечують організаціям всіх типів – як в державному, так і приватному секторі – структуру, методологію та засоби для управління наслідками їх діяльності для оточуючого середовища. Вони призначені для ініціативних керівників, які не задоволені лише простим виконанням законодавства та володіють достатньо широким світоглядом для усвідомлення того, що застосування стратегічного підходу може принести прибуток до капіталу, який був вкладений у заходи, пов’язані з охороною навколишнього середовища.

До потенційних вигод, пов’язаних з впровадженням ефективної системи екологічного керування, відносяться:

 • поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
 • поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами;
 • укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
 • отримання права на пільгове оподаткування;
 • вдосконалення управління витратами;
 • зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
 • заощадження сировини, матеріалів та енергії.

Проведені дослідження показали, що до головних стимулів впровадження систем управління довкіллям відноситься виконання законодавства відносно навколишнього середовища, виконання експортних зобов’язань, відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів і виконання міжнародних домовленостей в сфері природоохоронної діяльності, бажання зберегти конкурентоздатність на ринку.

Перелік документів для сертифікації системи екологічного керування ДСТУ ISO 14001

Заявка на проведення сертифікації СЕК (Завантажити)

Опитувальна анкета щодо СЕК (Завантажити)


Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи екологічного керування (СЕК) на відповідність ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування»

1. Організаційно-розпорядчі документи підприємства:

 • Статут (копію титульного аркушу та перелік видів діяльності);
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Довідка ЄДРПОУ;
 • Свідоцтво платника ПДВ.

2. Інші необхідні документи:

 • Організаційні документи підприємства:
  • Схема організаційної структури підприємства;
  • Штатний розклад.
 • Дозвільні документи (дозволи, ліцензії, атестати, інше)

3. Заявка на сертифікацію СЕК та опитувальна анкета.

4. Документи системи управління:

 • Опис системи екологічного керування, Політика у сфері екології та Цілі у сфері екології

5. Задокументовані методики, які регламентують вимоги до:

 • Управління документацією;
 • Управління протоколами;
 • Визначення екологічних аспектів;
 • Визначення законодавчих вимог з екології;
 • Дій в надзвичайних ситуаціях;
 • Внутрішніх аудитів;
 • Коригувальних дій.

6. Документи (протоколи), що регламентують:

 • Аналізування функціонування СЕК з боку керівництва;
 • Реєстри екологічних аспектів.

7. Відомості про претензії та рекламації щодо виробництва продукції, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СЕК.

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X