Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Начальник відділуДовбиш Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (096) 177-54-45

Призначення системи управління якістю (СУЯ) — постійне покращення діяльності і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності організації на вітчизняному та світовому ринках. Що ж у першу чергу визначає конкурентоспроможність будь-якої організації?

Звісно, її здатність виготовляти продукцію або надавати послуги,які не тільки задовольняють вимоги споживача, але навіть перевищують їх очікування.

На сьогодні система управління якістю ISO 9001 — найбільш авторитетна в світі система управління.

В умовах жорсткої конкуренції гарантії якості роблять вирішальний внесок щодо вибору споживачем продукції або послуги тієї чи іншої компанії. Однією з таких гарантій є сертифікат на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009.

Сертифікат ДСТУ ISO 9001: 2009 — це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують у компанії, керовані і перебувають під контролем керівництва компанії.

Переваги впровадження та сертифікації системи управління якістю відповідно до ISO 9001:

 • ISO 9001 гарантує, що вищим керівництвом організації прийнятий стратегічний підхід до системи управління;
 • залучення всіх співробітників організації до діяльності з покращення якості;
 • безперервне удосконалення якості продукції та процесів;
 • використання наукових підходів у вирішенні завдань;
 • регулярна самооцінка;
 • попередження причин дефектів;
 • усунення перешкод у торгівлі та виведення компанії на нові, зокрема міжнародні, ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
 • сертифікація за ISO 9001 — корисний рекламний інструмент;
 • сертифікація за ISO 9001 — сигнал усім зацікавленим сторонам, що ця компанія дотримується високих стандартів;
 • сертифікація за ISO 9001 — економія Ваших грошей. Досвід показує, що в компаніях, які інвестували в сертифікацію своєї системи управління якістю за ISO 9001, спостерігається збільшення обсягів продажу і збільшується прибуток за активами;
 • спрощення операцій і зменшення відходів.

Система управління якістю ISO 9001 зосереджена на операційних процесах, що допомагає знижувати відходи підприємств та зменшувати кількість скарг клієнтів.

Перелік документів для сертифікації системи управління якістю:

Заявка на проведення сертифікації СУЯ (Завантажити)

Опитувальна анкета щодо СУЯ (Завантажити)


Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якістю. Вимоги»

1. Заявка на сертифікацію СУЯ та опитувальна анкета.

2. Організаційно-розпорядчі документи підприємства:

 • Статут (копію титульного аркушу та перелік видів діяльності);
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Довідка ЄДРПОУ;
 • Свідоцтво платника ПДВ;
 • Схема організаційної структури підприємства;
 • Штатний розклад.

3. Дозвільні документи (дозволи, ліцензії, атестати, інше)

4. Документи системи управління:

 • Настанова щодо якості, Політика у сфері якості та Цілі у сфері якості;
 • Задокументовані методики, які регламентують вимоги до:
  • Управління документацією (п. 4.2.3 ДСТУ ISO 9001: 2009);
  • Управління протоколами якості (п. 4.2.4 ДСТУ ISO 9001: 2009);
  • Управління невідповідною продукцією (п. 8.3 ДСТУ ISO 9001: 2009);
  • Внутрішніх аудитів (п. 8.2.2 ДСТУ ISO 9001: 2009);
  • Коригувальних дій (п. 8.5.2 ДСТУ ISO 9001: 2009);
  • Запобіжних дій (п. 8.5.3 ДСТУ ISO 9001: 2009).

5. Документи (протоколи), що регламентують:

 • Аналізування функціонування СУЯ з боку керівництва;
 • Процес надання послуг/виробництво продукції;
 • Організацію та порядок проведення технічного контролю.

6. Записи за результатами останнього аналізування функціонування СУЯ з боку керівництва підприємства.

7. Відомості про претензії та рекламації щодо виробництва продукції та системи управління якістю, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СУЯ.

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X