Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Начальник відділуДовбиш Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (096) 177-54-45

Різноманітні організації виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та демонструванні належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці за рахунок управління професійними ризиками відповідно до політики й цілей у цій галузі. Вони чинять так за умов щораз більшої суворості законів, розвитку економічної політики та інших заходів, спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов зростання стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки праці.

Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки праці, щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП Однак самі по собі такі «аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми, щоб організація впевнилась у тому, що її діяльність не лише відповідає, а й надалі відповідатиме правовим вимогам та її політиці. Щоб бути результативними, такі процеси потрібно виконувати в межах комплексної структурованої системи управління організації. Стандарти серії OHSAS, що поширюються на управління гігієною та безпекою праці, призначені забезпечити організації елементами дієвої системи управління гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки праці, а також економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не призначені створити нетарифні бар’єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов’язання організацій.
Цей стандарт установлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та встановити і досягти цілі, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві ризики у сфері ГіБП. Він призначений для застосування організаціями всіх типів і розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах.

Перевагами запровадження даної системи управління є:

 • зменшення числа випадків спричинення шкоди персоналу за рахунок мінімізації і контролю за небезпечними виробничими чинниками на робочих місцях;
 • зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків;
 • зменшення матеріальних втрат, що сталися із-за нещасних випадків і простоїв виробництва;
 • можливість створення інтегрованої системи менеджменту якості, охорони довкілля, здоров’я і безпеки;
 • забезпечення відповідності діяльності законодавству в області здоров’я і безпеки на виробництві.

Перелік документів для сертифікації системи управління за (ДСТУ ОНSАS 18001):

Заявка на проведення сертифікації СУГБП (Завантажити)

Опитувальна анкета щодо СУГБП (Завантажити)


Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління безпекою та гігієною праці (СУБГП) на відповідність ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»

1. Організаційно-розпорядчі документи підприємства:

 • Статут (копію титульного аркушу та перелік видів діяльності);
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Довідка ЄДРПОУ;
 • Свідоцтво платника ПДВ.

2. Інші необхідні документи:

 • Організаційні документи підприємства:
  • Схема організаційної структури підприємства;
  • Штатний розклад.
 • Дозвільні документи (дозволи, ліцензії, атестати, інше)

3. Заявка на сертифікацію СУБГП та опитувальна анкета
4. Документи системи управління:

 • Опис системи управління безпеки та гігієни праці, Політика у сфері БГП та Цілі у сфері БГП

5. Задокументовані методики, які регламентують вимоги до:

 • Управління документацією;
 • Управління протоколами;
 • Визначення ризиків;
 • Визначення законодавчих вимог з БГП;
 • Дій в надзвичайних ситуаціях;
 • Внутрішніх аудитів;
 • Коригувальних дій.

6. Документи (протоколи), що регламентують:

 • Аналізування функціонування СУБГП з боку керівництва;
 • Реєстри ризиків.

7. Відомості про претензії та рекламації щодо виробництва продукції, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СУБГП.

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X