Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Начальник відділу з оцінки відповідності (сертифікації)Ніколаєнко Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (068) 206-20-09
sert@centr.bcdst.kiev.ua

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ (СЕРТИФІКАЦІЇ) ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Вартість робіт з оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг визначається відповідно до «Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 514, і залежить від переліку робіт відповідно до обраної схеми сертифікації.

Визначення вартості робіт з оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг (Вс) здійснюється за формулою:

Вс = (t * К + Вв + Ввс) + ПДВ,

де
Вс – вартість робіт з оцінки відповідності (сертифікації) (у гривнях);
t – трудомісткість робіт з оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг за визначеною схемою сертифікації чи модулем з оцінки відповідності (людино-днів/ людино-годин);
К – вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (у гривнях, за один людино-день/людино-годину);
Вв – витрати на відрядження, послуги сторонніх організацій з експертизи, оцінювання та випробувань та інші витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до вартості конкретно виконуваних робіт;
Ввс – витрати на оформлення та видачу копій сертифікатів та ін.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВАРТОСТІ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Формування вартості робіт з сертифікації систем управління встановлюється Органом з сертифікації ДП “Київоблстандартметрологія” на основі трудомісткості їх виконання та собівартості одного людино-дня.

Вартість робіт з сертифікації систем управління складається з вартості окремих робіт, що виконуються згідно з порядками проведення сертифікації, а саме:
– приймання, реєстрація заявки;
– аналізування заявки і наданих документів;
– прийняття рішення щодо заявки;
– призначення групи аудиторів з попереднього оцінювання документів;
– проведення аналізу наданої інформації та документів;
– оформлення висновку щодо попереднього оцінювання системи управління;
– призначення групи аудиторів для проведення остаточного аудиту та оцінювання системи управління та інформування замовника;
– складання програми та плану аудиту та інформування про це замовника;
– проведення аудиту замовника на місці;
– аналіз зібраних матеріалів і складання звіту за результатами аудиту;
– прийняття рішення щодо видачі сертифіката;
– видача сертифіката або відмова у видачі сертифіката;
– оформлення програми наглядового аудиту;
– наглядовий аудит;
– розширення та внесення змін до сфери сертифікації;
– призупинення, скасування та скорочення сфери сертифікації.

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
Начальник відділу з оцінкивідповідності (сертифікації) – Ніколаєнко Вікторія Віталіївна
Тел.: (0456) 34-76-16, (068) 206-20-09
Email: sert@centr.bcdst.kiev.ua

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X