Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Керівник калібрувальної лабораторіїМалиш Лариса Юріївна(0456) 34-75-28
office@centr.bcdst.kiev.ua
Керівник з якості калібрувальної лабораторіїГут Тарас Павлович(050) 388-76-69, (0456) 34-74-22
standart@centr.bcdst.kiev.ua

Калібрування – сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу.

Калібрувальна лабораторія ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” акредитована НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ (НААУ) виконувати калібрування засобів вимірювальної техніки у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 :2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)(атестат акредитації № 40039 від 21.06.2021).

Сфера нашої акредитації охоплює наступні види вимірювань:

L – довжина;
M – маса та пов’язані з нею величини;
EM – електрика та магнетизм;
QM – кількість речовин;
PR – фотометрія;
Т — термометрія;
TF – час і частота;
IR – іонізуюче випромінювання.

Сфера акредитації (.pdf)

Сферою акредитації передбачається проведення калібрування 55 типів ЗВТ та обладнення:

 1. Радіонуклідні джерела іонізуючого випромінення.
 2. Радіометри, радіометричні установки, системи контролю рівня радіації,спектрометри та спектрометричні комплекси *на виїзді (на території замовника).
 3. Дозиметри, радіометри, вимірювачі дози (потужності дози) та системи контролю рівня радіації нейтронного випромінення.
 4. Дозиметри, радіометри-дозиметри, вимірювачі потужності дози,вимірювальні канали систем радіаційного контролю, дозиметричні установки та радіонуклідні джерела гамма- та рентгенівського випромінення *на виїзді (на території замовника).
 5. Лінійки вимірювальні металеві.
 6. Рулетки вимірювальні металеві.
 7. Штангенінструмент (штангенциркулі, штангенрейсмаси, штангенглибиноміри) *на виїзді (на території замовника) .
 8. Мікрометри та мікрометричні прилади *на виїзді (на території замовника).
 9. Кутоміри з ноніусом.
 10. Камери Горяєва та Фукс-Розенталя.
 11. Щупи *на виїзді (на території замовника).
 12. Сита лабораторні (усіх типів).
 13. Калібри (скоби, пробки, шаблони, кільця, ширини, висоти та тощо).
 14. Метроштоки.
 15. Вимірювачі деформації клейковини *на виїзді (на території замовника) .
 16. Прилади для вимірювання сумарного люфта рульового колеса КТЗ.
 17. Ключі моментні шкальні та граничні.
 18. Машини випробувальні та преса *на виїзді (на території замовника) .
 19. Магніти та магнітні сепаратори *на виїзді (на території замовника) .
 20. Динамометри загального призначення.
 21. Міри місткості скляні еталонні і технічні.
 22. Установки повірочні проливні типу УВЛ ( для повірки лічильників води) *на виїзді (на території замовника) .
 23. Мірники металеві еталонні *на виїзді (на території замовника) .
 24. Дозатори медичні лабораторні.
 25. Манометри.
 26. Прилади зважувальні неавтоматичні *на виїзді (на території замовника).
 27. Прилади зважувальні еталонні *на виїзді (на території замовника) .
 28. Гирі еталонні та загального призначення.
 29. Випробувальне термообладнання *на виїзді (на території замовника) .
 30. Термометри.
 31. Секундоміри механічні та секундоміри таймери електронні.
 32. Центрифуги *на виїзді (на території замовника) .
 33. Аналізатори молока *на виїзді (на території замовника) .
 34. Полярографи і аналізатори вольтамперометричні *на виїзді (на території замовника).
 35. РН-метри, іономіри лабораторні та промислові, аналізатори іонів *на виїзді (на території замовника).
 36. Хроматографи газові та рідинні з різними детекторами *на виїзді (на території замовника).
 37. Авторефрактометри, автокератометри *на виїзді (на території замовника).
 38. Цукриметри. Поляриметри *на виїзді (на території замовника) .
 39. Фотометри електричні *на виїзді (на території замовника) .
 40. Рефрактометри *на виїзді (на території замовника) .
 41. Стенди гальмівні *на виїзді (на території замовника) .
 42. Стенди для контролю та регулювання світла фар КТЗ *на виїзді (на території замовника).
 43. Засоби випробувань з нормованими геометричними розмірами та параметрами *на виїзді (на території замовника).
 44. Майданчики (стенди) для випробування колісних транспортних засобів *на виїзді (на території замовника) .
 45. Аналізатори біохімічні *на виїзді (на території замовника) .
 46. Аналізатори імуноферментні *на виїзді (на території замовника) .
 47. Аналізатори кондуктометричні, солеміри *на виїзді (на території замовника).
 48. Аналізатори гематологічні *на виїзді (на території замовника) .
 49. Прилади для вимірювання коефіцієнту світлопропускання скла *на виїзді (на території замовника).
 50. Прилади для контролю шкідливих викидів в атмосферу *на виїзді (на території замовника).
 51. Прилади для виявлення не контрольованого витоку газу *на виїзді (на території замовника).
 52. Вологоміри зерна *на виїзді (на території замовника) Аналізатори.
 53. Титратори автоматичні *на виїзді (на території замовника) .
 54. Атомно-абсорбційні спектрофотометри *на виїзді (на території замовника).
 55. Димоміри *на виїзді (на території замовника) .
КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
Керівник калібрувальної лабораторії – Малиш Лариса Юріївна
Тел.: (0456) 34-75-28, email: office@centr.bcdst.kiev.ua
Керівник з якості калібрувальної лабораторії – Гут Тарас Павлович
Тел.: (050) 388-76-69, (0456) 34-74-22, email: standart@centr.bcdst.kiev.ua
Відділ приймання та видачі ЗВТ – тел.: (0456) 34-75-41

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X