Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Керівник калібрувальної лабораторіїМалиш Лариса Юріївна(0456) 34-75-28
office@centr.bcdst.kiev.ua
Керівник з якості калібрувальної лабораторіїГут Тарас Павлович(050) 388-76-69, (0456) 34-74-22
standart@centr.bcdst.kiev.ua

Калібрування – сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу.

Калібрувальна лабораторія ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ) виконувати калібрування засобів вимірювальної техніки у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (атестат акредитації 4К039 від 21.06.2016).

Сфера нашої акредитації охоплює наступні види вимірювань:
L – довжина;
M – маса та пов’язані з нею величини;
T – термометрія;
TF – час і частота;
QM – хімія (кількість речовин);
PR – фотометрія;
IR – іонізуюче випромінювання.
Сфера акредитації (.pdf)

 

 

Сферою акредитації передбачається проведення калібрування 40 типів устаткування:
1. Лінійки вимірювальні металеві;
2. Рулетки вимірювальні металеві;
3. Штангенінструмент (щтангенциркулі, штангенрейсмаси, штангенглибиноміри);
4. Мікрометри та мікрометричні прилади;
5. Кутоміри з ноніусом;
6. Прилади зважувальні неавтоматичні;
7. Прилади зважувальні еталонні;
8. Гирі еталонні та загального призначення;
9. Мірники металеві еталонні;
10. Дозатори медичні лабораторні;
11. Манометри;
12. РН-метри, іономіри лабораторні та промислові, аналізатори іонів;
13. Хроматографи газові та рідинні з різними детекторами;
14. Термометри;
15. Секундоміри механічні та секундоміри таймери електронні;
16. Фотометри електричні;
17. Рефрактометри;
18. Радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання (активності радіонуклідів та питомої (об’ємної) активності радіонуклідів);
19. Радіометри, радіометричні установки, спектрометри, спектрометричні комплекси;
20. Дозиметри та вимірювачі потужності дози фотонного випромінювання;
21. Камера Горяєва та Фукс – Розенталя;
22. Щупи;
23. Сита лабораторні (усіх типів);
24. Калібри (скоби, пробки, шаблони, кільця, ширини, висоти та тощо);
25. Метроштоки;
26. Вимірювачі деформації клейковини;
27. Ключі моментні шкальні та граничні;
28. Машини випробувальні та преса;
29. Магніти та магнітні сепаратори;
30. Авторефрактометри, автокератометри;
31. Цукриметри;
32. Поляриметри;
33. Аналізатори молока;
34. Полярографи і аналізатори вольтамперометричні;
35. Випробувальне термообладнання;
36. Центрифуги;
37. Прилади для вимірювання сумарного люфта рульового колеса КТЗ;
38. Динамометри загального призначення;
39. Міри місткості скляні еталонні і технічні;
40. Установки повірочні проливні типу УВЛ (для повірки лічильників води).

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
вул. Січневого прориву, 84, м. Біла Церква, Київська обл..
Керівник калібрувальної лабораторії – Малиш Лариса Юріївна
Тел.: (0456) 34-75-28, email: office@centr.bcdst.kiev.ua
Керівник з якості калібрувальної лабораторії – Гут Тарас Павлович
Тел.: (050) 388-76-69, (0456) 34-74-22, email: standart@centr.bcdst.kiev.ua
Відділ приймання та видачі ЗВТ – тел.: (0456) 34-75-41

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


ОСТАННІ НОВИНИ

НАВЧАННЯ

X