Науково-технічний відділ повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки фізико-хімічних та оптико-фізичних величин

Посада
Ім’я, прізвище
Телефон/Email
Начальник відділуЛюдмила МАКІЄНКО (0456) 34-75-41, (097) 555-21-96
elec@centr.bcdst.kiev.ua

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення вимірювань фізико – хімічних та оптико -фізичних величин виконує метрологічні роботи з повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) по закріплених видах вимірювань.

У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами і розпорядженнями Мінекономрозвитку України, Статутом ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», а також чинними національними, міждержавними та міжнародними нормативними документами з метрології.

Основними завданнями відділу є виконання робіт та надання послуг підприємствам,
установам, організаціям і громадянам у сфері метрології (далі – роботи та послуги)
за наступними видами вимірювань:

• маса та пов’язані з нею величини (M);
• фотометрія (PR);
• хімія (кількість речовин)(QM);
• термометрія (Т).

У червні 2019 року відділ було уповноважено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) що перебувають в експлуатації та застосовується у сфері законодавчо регульованої метрології (свідоцтво № П-25-2019 від 07.06.2019р., дійсне до 07.06.2024р.)

Відділ надає послуг з повірки засобів вимірювальної техніки наступних категорій:

•  категорія №3 – аналізатори медичного призначення;
•  категорія №4 – аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки;
•  категорія №5 – аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснювання контролю вод;
•  категорія №13 – вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається;
•  категорія №21 – вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу;
•  категорія №23 – ггазоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори;
•  категорія №27 – густиноміри ( використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу;
•  категорія №35 – калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий газ;
•  категорія №37 – кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю);
•  категорія №42 – люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів;
•  категорія №60 – рефрактометри, офтальмометри;
•  категорія №78 – фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони;
•  категорія №79 – хроматографи газові та рідинні.

З червня 2016 року відділ має дозвіл на проведення калібруванню устатковання відповідність вимогам
ДСТУ/ISO 17025.

Калібрування засобів вимірювальної техніки та устатковання проводиться
по таким (свідоцтво про акредитацію від 21.06.2016 № 4К039)  напрямкам:

• рН-метри, іономіри, аналізатори іонів;
• хроматографи газові та рідинні з різними детекторами;
• аналізатори молока;
• полярографи та аналізатори вольтамперометричні;
• фотометри електричні;
• рефрактометри;
• цукриметри і поляриметри;
• авторефрактометри, автокератометри;
• атомно-абсорбційних спектрометрів;
• аналізаторів біохімічних;
• аналізаторів гематологічниї;
• аналізаторів імуноферментних;
• приладів для визначення світло пропускання скла;
• аналізаторів визначення задимленості;
• багатоканальних газоаналізаторів, аналізаторів;
• приладів для визначення несанціанованого витоку газу.
• аналізатори твердих та сипучих матеріалів.

В 2025 р. планується відкриття нових видів калібрування сфері акредитації:

• аналізатори мутності розчинів;
• ареометри скляні. Вимірювачі густини.

Відділ має власні еталони (що знаходяться на балансі ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), ЗВТ та допоміжне обладнання, необхідні для виконання повірки ЗВТ та калібрування устатковання.

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
Начальник відділу – Людмила МАКІЄНКО
Тел.: (0456) 34-75-41, (097) 555-21-96
Email: elec@centr.bcdst.kiev.ua

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X