Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення вимірювань фізико-хімічних та оптико-фізичніх величин (НТВ МЗВ ФХОФВ)

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Начальник відділуМакієнко Людмила Петрівна(0456) 34-75-41, (097) 555-21-96
elec@centr.bcdst.kiev.ua

Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення вимірювань фізико – хімічних та оптико -фізичних величин виконує метрологічні роботи з повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) по закріплених видах вимірювань.

У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами і розпорядженнями Мінекономрозвитку України, Статутом ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», а також чинними національними, міждержавними та міжнародними нормативними документами з метрології.

Основними завданнями відділу є виконання робіт та надання послуг підприємствам, установам, організаціям і громадянам у сфері метрології (далі – роботи та послуги) за наступними видами вимірювань:

 • маса та пов’язані з нею величини (M);
 • фотометрія (PR);
 • хімія (кількість речовин)(QM);
 • термометрія (Т).

У червні 2019 року відділ було уповноважено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) що перебувають в експлуатації та застосовується у сфері законавчо регульованої метрології (свідоцтво № П-25-2019 від 07.06.2019р., дійсне до 07.06.2024р.)

Відділ надає послуг з повірки засобів вимірювальної техніки наступних категорій:

  • Категорія №3 • Аналізатори медичного призначення;
  • Категорія №4 • Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки;
  • Категорія №5 • Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснювання контролю вод;
  • Категорія №13 • Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається;
  • Категорія №21 • Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу;
  • Категорія №23 • Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори;
  • Категорія №27 • Густиноміри ( використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу;
  • Категорія №35 • Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий газ;
  • Категорія №37 • Кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю);
  • Категорія №42 • Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів;
  • Категорія №60 • Рефрактометри, офтальмометри;
  • Категорія №78 • Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони;
  • Категорія №79 • Хроматографи газові та рідинні.

З червня 2016 року відділ має дозвіл на проведення калібруванню устатковання відповідність вимогам ДСТУ/ISO 17025.
Калібрування засобів вимірювальної техніки та устатковання проводиться по таким (свідоцтво про акредитацію від 21.06.2016 № 4К039) напрямкам:

  • рН-метри, іономіри, аналізатори іонів;
  • Хроматографи газові та рідинні з різними детекторами;
  • Аналізатори молока;
  • Полярографи та аналізатори вольтамперометричні;
  • Фотометри електричні;
  • Рефрактометри;
  • Цукриметри і поляриметри;
  • Авторефрактометри, автокератометри;

В 2020р. планується відкриття нових видів калібрування сфері акредитації:

  • Атомно-абсорбційних спектрометрів;
  • Аналізаторів біохімічних;
  • Аналізаторів гематологічниї;
  • Аналізаторів імуноферментних;
  • Приладів для визначення світло пропускання скла;
  • Аналізаторів визначення задимленості;
  • Багатоканальних газоаналізаторів, аналізаторів;
  • Приладів для визначення несанціанованого витоку газу.
  • Аналізатори твердих та сипучих матеріалів.

Відділ має власні еталони (що знаходяться на балансі ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), ЗВТ та допоміжне обладнання, необхідні для виконання повірки ЗВТ та калібрування устатковання.

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
Начальник відділу – Макієнко Людмила Петрівна
Тел.: (0456) 34-75-41, (097) 555-21-96
Email: elec@centr.bcdst.kiev.ua

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X