Фактори ризику

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути
на операції та результати діяльності підприємства та заходи щодо управління такими ризиками

Ф№ з/п

Опис ризику в діяльності підприємства

Ймовірність настання ризику у періоді

(низька, середня, висока)

Опис впливу на результати діяльності підприємства

Заходи щодо управління ризиками

1

2

3

4

5

1.

Економічний ризик, пов’язаний з економічною кризою, скороченням кількості замовників послуг державного підприємства, недобросовісною конкуренцією

Висока

Втрати коштів через:

-скорочення споживачів послуг;

-демпінг цін приватних та деяких державних підприємств, які надають такий же спектр послуг

-умови карантину

1. Реструктуризація сайту.

2. Використання інтернет реклами.

3. Активний пошук клієнтів силами співробітників підприємства.

2.

Комерційний – ринковий ризик, пов’язаний з нестабільністю економічної кон’юнктури (зниження попиту на послуги підприємства)

Висока

Скорочені перевірки, які є одним з факторів підвищення попиту на послуги нашого підприємства;

добровільність сертифікації систем управління, метрологічних послуг з калібрування

1. Надання комплексу послуг в рамках одного замовника;

підвищення якості сервісу та супроводження клієнтів

аналіз ринків та впровадження нових послуг

3.

Фінансовий ризик, пов’язаний з інфляцією тощо

Висока

Скорочення доходу та збільшення витрат

1. Розроблення фінансового плану, який регулюватиме збалансованість надходжень та витрат підприємства.

2. Визначення пріоритетних напрямків діяльності та очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності

4.

Виробничий ризик, що пов’язаний з несвоєчасним оновленням матеріально-технічної бази

Висока

Скорочення доходу

1. Планування витрат, пов’язаних з своєчасним оновленням матеріально-технічної бази

5.

Зовнішній ризик, пов’язаний з недоотриманням прибутку внаслідок призупинення договорів з підприємствами, що закрились на час карантину, обмеження проведення очних конференцій, семінарів, тренінгів, корпоративних навчань в зв’язку з карантинними заходами

Висока

Скорочення доходу

1. Розробка та впровадження нових послуг, які можуть надаватися в онлайн-режимі

6.

Внутрішній ризик, пов’язаний з незапланованими раніше діями та витратами щодо забезпечення проїзду спеціалістів підприємства, забезпечення їх засобами індивідуального захисту

Висока

Скорочення доходу

1. Скорочення витрат на комунальні послуги.

2. Виконання ряду послуг в режимі онлайн.

7.

Ризик, що пов’язаний з кібератаками тощо

Висока

Втрата електронних даних, що вплинуть на якість надання послуг

1. Встановлення певних рівнів захисту та антивірусних програм тощо

8.

Кадровий ризик

Висока

Погіршення іміджу підприємства

1. Належна мотивація персоналу.

2. Підвищення кваліфікації працівників та рівня заробітної плати

X