Інформація з питань щодо запобігання та виявлення корупції

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Уповноважений з антикорупційної діяльності(0456)34-71-73

antikor.bcdst@ukr.net

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці та конституційному ладу України. Держава приділяє особливу увагу цим питанням. Адже нормальне функціювання державних підприємств неможливо без регулювання, контролю та запобігання проявам корупції. В останні роки в Україні у сфері протидії корупції було зроблено досить багато кроків. Розроблено цілу низку законодавчих актів, які встановлюють вимоги, правила та заходи протидії корупції.

З метою неухильного дотримання вимог Антикорупційного законодавства України ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», під час здійснення безпосередньої діяльності, реалізовує Антикорупційну стратегію, завдяки встановленим на практиці заходам. Максимально вивчає та реалізовує всі вимоги для запобігання прояву корупції.

Встановлено, що цей напрямок також важливий в діяльності та розвитку ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Тому одним із інструментів, як основа для системи запобігання корупції, є уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважені підрозділи), які з 1 січня 2014 року утворені в державних органах, їх апаратах, органах місцевого самоврядування та юридичних особах публічного права.

В ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ці функції здійснює уповноважений з антикорупційної діяльності – посадова особа, яка самостійно та спільно зі іншими посадовими особами реалізує заходи, визначені чинним законодавством України.

Підприємство керується такими принципами: як прозорості, публічності та ефективності в роботі – головне, щоб простір для корупції був якомога менший.

Якщо ви маєте інформацію, про порушення співробітниками ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” вимог антикорупційного законодавства чи етичних норм, Ви можете звернутися до уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Інформація в повідомленні повинна стосуватися конкретної особи, містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону, які можуть бути перевірені, а також докази, щодо працівників підприємства:

Контакти:

Тел.: (0456)34-71-73

Email : antikor.bcdst@ukr.net для анонімних повідомлень

З питань щодо порушення Уповноваженим вимог антикорупційного законодавства просимо інформувати за адресою: office@centr.bcdst.kiev.ua

Інформація для викривачів корупції

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Гарантії захисту у разі загрози життю, здоров’ю та майну викривачів та близьких осіб

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку зі здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Отримання винагороди викривачем

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

В кожному випадку суд встановлює конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті, з урахуванням критеріїв персональності та важливості інформації.

У разі відсутності хоча б одного із критеріїв суд прийматиме рішення про відмову у виплаті винагороди.

Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства.

Викривачам корупції

Пам’ятки:
1. ПАМ`ЯТКА Викривач статус, права, гарантії захисту, допомога (Додаток № 2);
2. ПАМ`ЯТКА ВИКРИВАЧАМ КОРУПЦІЇ (Додаток № 3);
3. ПАМ`ЯТКА щодо розгляду повідомлень (Додаток № 4);
4. ПАМ`ЯТКА щодо норм професійної етики (Додаток № 5);
5. ПАМ’ЯТКА щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів (Додаток № 6);
6. ПАМ`ЯТКА щодо відповідальності за вчинення корупційних порушень (Додаток № 7).
7. ПАМ`ЯТКА Щодо запуску роботи Порталу викривачів.
8. ПАМ`ЯТКА Дані для декларації.


Перелік основних актів антикорупційного законодавства:

1. Міжнародні акти:

2. Кодекси України:

3. Закони України:

4. Укази Президента України:

5. Постанови КМУ:

 • Питання запобігання та виявлення корупціївід 4 вересня 2013 р. № 706
 • Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301
 • Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265
 • Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950
 • Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949(зі змінами)
 • Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
 • Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563
 • Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170
 • Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140
 • Про затвердження Положення про Національну поліціювід 28 жовтня 2015 р. № 877

6. Розпорядження КМУ:

 • Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р
 • Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647
 • Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025
X