Інформація з питань щодо запобігання та виявлення корупції

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці та конституційному ладу України. Держава приділяє особливу увагу цим питанням. Адже нормальне функціювання державних підприємств неможливо без регулювання, контролю та запобігання проявам корупції. В останні роки в Україні у сфері протидії корупції було зроблено досить багато кроків. Розроблено цілу низку законодавчих актів, які встановлюють вимоги, правила та заходи протидії корупції.

З метою неухильного дотримання вимог Антикорупційного законодавства України ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», під час здійснення безпосередньої діяльності, реалізовує Антикорупційну стратегію, завдяки встановленим на практиці заходам. Максимально вивчає та реалізовує всі вимоги для запобігання прояву корупції.

Встановлено, що цей напрямок також важливий в діяльності та розвитку ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Тому одним із інструментів, як основа для системи запобігання корупції, є уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважені підрозділи), які з 1 січня 2014 року утворені в державних органах, їх апаратах, органах місцевого самоврядування та юридичних особах публічного права.

В ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ці функції здійснює уповноважений з антикорупційної діяльності – посадова особа, яка самостійно та спільно зі іншими посадовими особами реалізує заходи, визначені антикорупційною програмою.

З метою захисту прав і свобод працівників підприємства, забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки розроблено законодавством базовий документ — Антикорупційна програма.

В ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Антикорупційна програма затверджена наказом генерального директора “Про затвердження антикорупційної програми ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та призначення відповідальної особи за антикорупційну програму” від 24.10.2017 № 42  та знаходиться у відкритому доступі на сервері підприємства для усіх працівників.

Підприємство керується такими принципами: як прозорості, публічності та ефективності в роботі – головне, щоб простір для корупції був якомога менший.

З інформацією про факти, що мають ознаки корупційних правопорушень, надати зауваження та пропозиції стосовно роботи працівників підприємства із запобігання і протидії корупції, реалізації антикорупційного законодавства тощо, Ви можете звернутися до уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»:

Контакти: Грибенников Анатолій Олександрович – тел.: (0456) 34-71-73


Перелік основних актів антикорупційного законодавства:

1. Міжнародні акти:

2. Кодекси України:

3. Закони України:

4. Укази Президента України:

5. Постанови КМУ:

 • Питання запобігання та виявлення корупціївід 4 вересня 2013 р. № 706
 • Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301
 • Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265
 • Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950
 • Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949(зі змінами)
 • Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
 • Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563
 • Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170
 • Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140
 • Про затвердження Положення про Національну поліціювід 28 жовтня 2015 р. № 877

6. Розпорядження КМУ:

 • Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р
 • Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647
 • Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025
X