Наукова діяльність

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Заступник генерального директора з наукової роботиБартків Лариса Григорівнател.0456347173
office@centr.bcdst.kiev.ua

ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”, здійснивши ряд підготовчих заходів, у 2023 році пройшло процедуру державної атестації наукової установи та отримало відповідне свідоцтво.

ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” спеціалізується на виконанні прикладних науково-дослідних робіт у сфері метрологічної діяльності, зокрема розробленні методик калібрування засобів вимірювальної техніки і обладнання, включаючи засоби вимірювальної техніки і обладнання іонізуючого випромінення. Установа має вторинні еталони іонізуючого випромінення та інше високоточне обладнання, яке дозволяє проводити науково-дослідні роботи, результати яких можуть бути застосовані іншими підприємствами, установами та організаціями.

Також маємо можливість і спроможність брати участь у розробленні національних стандартів, технічних умов та науково-технічної документації, порядків і правил у сфері оцінки відповідності та методів (методик) випробувань продукції. Здійснюємо випробування показників якості та безпечності, проводимо експертизу якості товарів та послуг, усі види випробувань у межах технічних можливостей установи.

Запрошуємо зацікавлених юридичних та фізичних осіб до взаємовигідного співробітництва з питань проведення прикладних науково-дослідних робіт за напрямком інженерно-технічних наук, формування та видання збірників тез доповідей, спільної роботи над публікаціями у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях.

X